508 432 388 bogdanemail@op.pl

WYNAJEM SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH i BUSÓW

Wypożyczalnia samochodów Gdynia

Najtańszy wynajem aut dostawczych, busów i osobowych  w Trójmieście.
W naszym wypadku niska cena najmu idzie w parze z wysoką jakością wykonywanych usług.

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Najemca powinien mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy przynajmniej 1 rok oraz dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód osobisty/paszport i prawo jazdy.
W samochodach obowiązuje zakaz palenia oraz zakaz przewożenia zwierząt.
Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemną zgodą „Wypożyczalnia Samochodów Gdynia”.

 

§2. Ceny/Opłaty

Wszystkie podane ceny są cenami za jedną dobę użytkowania pojazdu (24 godziny). Opłata za wynajem samochodów naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę. Przekroczenie ustalonego czasu zwrotu auta (powyżej 30 minut) będzie skutkowało naliczeniem kolejnej doby wynajmu, chyba, że zmiany zostaną uzgodnione z pracownikiem „Wypożyczalni Samochodów Gdynia”.
Kwota najmu musi być zapłacona przez Najemcę z góry, w dniu wypożyczenia, za cały okres trwania umowy wynajmu.
W momencie odbioru samochodu Najemca uiszcza zwrotną kaucję w wysokości 500-1500 zł, w zależności od wartości samochodu.

 

§3. Wynajem i zwrot pojazdu

Samochody są wypożyczane i zwracane w godzinach 9.00-18.00. Samochód powinien być zwrócony przez Najemcę w terminie z góry ustalonym. Najemca ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzone lub brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu w wysokości 60 zł., gdy oddawany samochód jest brudny, a wypożyczany był czysty.
Najemca ma obowiązek zwrócić samochód z uzupełnionym stanem paliwa tj., w zbiorniku ma być tyle paliwa, żeby nie świeciła się kontrolka rezerwy. W przeciwnym razie z kaucji będzie potrącona kwota 100 zł.
Koszt bieżącego zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca.
Najemca ma prawo przejechać wypożyczonym samochodem osobowym 200 kilometrów w ciągu jednej doby, a dostawczym 200 kilometrów w ciągu jednej doby, zgodnie ze stawką obowiązującą w przyjętym cenniku wypożyczalni. W sytuacji, gdy Najemca przekroczy ustalony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20 gr. za każdy następny przejechany kilometr. Przekroczenie limitu kilometrów należy wcześniej uzgodnić z pracownikiem „Wypożyczalnia Samochodów Gdynia”.

 

§4. Kolizja, kradzież, uszkodzenia

W przypadku spowodowania wypadku/kolizji przez Najemcę, wpłacona kaucja zostanie zatrzymana. Jeżeli kolizja nie będzie spowodowana z winy Najemcy, ale przez osobę trzecią, „Wypożyczalnia Samochodów Gdynia” nie obciąży Najemcy żadnymi kosztami, pod warunkiem natychmiastowego poinformowania pracownika „Wypożyczalnia Samochodów Gdynia” o zdarzeniu oraz spisania i przedłożenia w wypożyczalni oświadczenia sprawcy wypadku lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji, która sporządzi odpowiednią notatkę z miejsca kolizji. Najemca nie będzie obciążony żadnymi kosztami w przypadku kradzieży, jeśli ten będzie posiadał kluczyki, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie od skradzionego samochodu. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność.
W przypadku zgubienia kluczy pojazdu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami: za zgubienie dokumentów: 500zł, za zgubienie kluczyka: 500 zł;
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie skutkuje karą 200 zł. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy to koszt 150 zł;
Palenie tytoniu w samochodzie/Przewóz zwierząt: 200 zł. kara umowna;
Demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego: 3.000 zł. kara umowna;
Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + marża 10%;
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 400 zł. kara umowna;
Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 250 zł. kara umowna;
Gdy Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

 

§5. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie przestępstwa, które miały miejsce w czasie trwania okresu najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca zgadza się na udostępnienie przez „Wypożyczalnię Samochodów Gdynia” Policji lub innym upoważnionym organom, dane osobowe Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy do współpracy

+48 508 432 388

Lokalizacja

ul. Warszawska 43/2a
81-309 Gdynia

Email

bogdanemail@op.pl

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 10:00-18:00
Sobota: 10:00-15:00
Niedziela: Zamknięte